Preventie

Criminaliteit voorkomen is vaak zinvoller dan boeven vangen. Het is efficiënter, want het kost minder menskracht, tijd en geld en het is vaak ook effectiever. Alle politiekorpsen in Nederland voeren maatregelen uit die criminaliteit voorkomen. Zo is er het Politiekeurmerk Veilig Wonen dat de kans op een inbraak met 95% reduceert. Andere preventieprojecten zijn Veilig Ondernemen, Veilig in en rond de school en Veilig Uitgaan. Daarnaast kunt u zelf veel doen om criminaliteit bij u in de buurt tegen te gaan. Uw politiekorps geeft u graag advies, bijvoorbeeld over buurtpreventie. Op www.veiligheidswijzer.nl vindt u ook meer algemene informatie over preventie. Tevens bestaat er een Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), dat private en publieke partners bij de realisatie van criminaliteitspreventie en veiligheid stimuleert en ondersteunt. Dit Centrum is een initiatief van de ministeries van Justitie en BZK, het Verbond van Verzekeraars, VNO-NCW, de VNG en de Raad van Hoofdcommissarissen. Op de website van het CCV vindt u meer informatie.

© Regio Haaglanden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Je mag deze HTML-tags en attributen gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>